Ammattimaiseen sorkkien hoitoon

Hyvän jalkaterveyden merkitys maitotilalle

Hyvä jalkaterveys on yksi merkittävimmistä tuotantoeläinten hyvinvointitekijöistä ja oleellinen hyvinvointitekijä myös itse tuottajalle. Valtaosassa tapauksista, n. 90%, ontumisen syy löytyy sorkista. Mikäli eläimet eivät liiku tai liikkuvat riittämättömästi, seurauksena on sekä terveydellisiä että tuotannollisia ongelmia. Akuutit tapaukset on hoidettava nopeasti ja tarmokkaasti.

Ontumisen vaikutus tuotokseen

Seurauksena on tuotoksen aleneminen eri tutkimusten mukaan 160-570 kg ontuva eläintä kohden , mikä tekee vuositasolla sadan lehmän karjassa 8000-28 500 kg. Jalkasairauden laadusta riippuen hoitokustannusten ja varoaikamaitojen vuoksi menetykset voivat olla tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa.

Ontuminen ja hedelmällisyys ja muita vaikutuksia

Kipeäjalkainen ja huonosti liikkuva nauta ei syö riittävästi. Seurauksena on energian vaje, mikä on taustalla valtaosassa hedelmällisyyshäiriöissä. Ontumisen vaikutukset hedelmällisyyteen  ovat moninaiset: kiimaan tulo viivästyminen heikentynyt kiimakäyttäytyminen, lisääntyneet munasarjojen toimintahäiriöt, poikimavälin piteneminen ja pidentynyt poikimaväli. Ontuva lehmä ei hypi kiimassa yhtä innokkaasti kuin tervejalkainen. Ontuminen altistaa hedelmällisyysongelmien lisäksi useille muille sairauksille kuten ketoosille, utaretulehduksille ja juoksutusmahasairauksille.

Sorkkasairauksien ennaltaehkäisy

Hyvän sorkkaterveyden perusta on tasapainoinen ruokinta, mahdollisimman optimaaliset olosuhteet, kuivat käytävät ja ammattitaitoinen, säännöllinen sorkkahoito. Lehmällä on jatkuvasti oltava saatavilla riittävä määrä karkearehua suhteessa väkirehuun. Säilörehun riittävä kuitupitoisuus on oleellista. Kuntoluokan on oltava koko ajan tuotokseen nähden oikealla tasolla eikä siinä tapahdu suurta heilahtelua.

Optimaaliset olosuhteet

Tavoitteena on, että lehmä ei turhaan seisoskele lantakäytävällä. Parressa maatessaan sorkat kuivahtavat ja pysyvät pidemmän aikaa kuivina. Makuuparsien on oltava houkuttelevat: lehmä mahtuu hyvin seisomaan makuuparressaan ilman että takajalat ovat lantakäytävällä, makuulle meno ja ylösnousu on esteetöntä ja kivutonta. Navetan puhtaus ja kuivuus; tehokas ilmastointi ja hyvin toimiva lannanpoisto, ovat oleellinen tekijä hyvälle sorkkaterveydelle.

Sorkkahoito

Säännöllinen, ammattitaitoinen sorkkahoito on yksi tärkeimmistä hyvän sorkkaterveyden kulmakivistä. Lehmien sorkat on hoidettava säännöllisesti vähintään kuuden kuukauden välein. Akuutti ontuminen ja akuutti utaretulehdus ovat rinnasteisia tauteja, joiden hoito on aloitettava mahdollisimman pian.

Älä osta tautia tilalle

Tarttuvat sorkkasairaudet ovat levinneet hälyttävällä tavalla maailmalla. Esimerkiksi Tanskassa vuonna 1992 20 % pihatoista todettiin sorkkaalueen ihotulehdusta. Vuonna 2014 oli 99% Tanskan kaikista karjoista oli infektoituneita. Myös Suomessa tarttuvat sorkkasairaudet leviävät huolestuttavalla tavalla, mutta tilanne on vielä hallittavissa. Tilalle hankitaan mahdolliset uudet eläimet harkitusti ja aina eläinkaupan yhteydessä käytetään ETT:n laatimaa terveystodistusta. Mikäli kasvatetaan nuorkarjaa hiehohotellissa, varmistetaan, että hiehohotellin toimintamalli on asianmukainen, ETT:n ohjeistuksen mukainen.

 

Sorkka-alueen ihotulehdus. Kuva Reijo Junni.

 

Sorkka-välin liikakasvu. Kuva Reijo Junni.